Jímky a retenční nádrže

Postup prací

Velikou výhodou našich jímek a retenčních nádrží je to, že odpadnou vícepráce, jako je betonování základů, kotvení a posloupné obsypávání a souběžné plnění vodou jako je u jímek plastových.

V nabídce máme jímky a retenční nádrže od 2 m3 až do 29 m3. Vyhovíme všem.

Po vzájemné konzultaci se ve vybraném místě vykope jáma. Dno vykopané jámy se vyrovná kamenivem (struskou) a poté již následuje uložení Vámi vybrané jímky.

Jímka se může ihned obsypat zeminou.

Rozměry

jímek

4,8 m3 258 x 148 x184 cm
7 m3 282 x 225 x 160 cm
10 m3 335 x 245 x 178 cm jedno až tříkomorové
12 m3 350 x 250 x 178 cm jedno až tříkomorové
20 m3 392 x 278 x 274 cm jedno až tříkomorové
29 m3 520 x 270 x 270 cm jedno až tříkomorové

Máte zájem o cenovou nabídku ?

Neváhejte nás kontaktovat